Kirkollisten toimijoiden tavoitemielikuva on olla ihmiskasvoinen, rohkea, pyhä ja intohimoinen.

Elämän jatkuvuuden vuoksi lisäisin tavoitemielikuvien joukkoon sanan vihreä.

V ihreä. Tahdon kasvattaa ja vahvistaa toivoa.

I hmiskasvoinen. Kohdataan, ollaan enemmän.

R ohkea. Oikeudenjanoisena palvellen.

P yhä. Kristuksen omana, Hänen voimassaan.

I ntohimoinen. Armorikkaissa vuosissa hehkuen.

Pöyhölään maalaamani ikoni palautui Kannelmäkeen neljännesvuosisadan jälkeen.